Zakres usług


Pisma procesowe

 • sporządzanie projektów pism procesowych
 • opiniowanie pism procesowych pod względem formalnoprawnym
 • sporządzanie i weryfikowanie pism nieprocesowych, administracyjnych i biznesowych
Zastępstwo procesowe

 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej
 • udział w mediacjach i negocjacjach
Opinie prawne

 • pisemne stanowisko na zadane pytanie prawne
 • prezentacja alternatywnych rozwiązań problemów prawnych
 • prezentacja optymalnych rozwiązań ochrony interesu prawnego
Umowy

 • sporządzanie projektów umów
 • opiniowanie umów pod względem formalnoprawnym
 • weryfikacja umów spółek, stowarzyszeń i fundacji
Obsługa prawna

 • bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • kompleksowa pomoc prawna w toku sprawy
 • windykacja należności
Porady i konsultacje

 • udzielanie pisemnych i ustnych porad prawnych
 • udzielanie wyjaśnień
 • konsultacje w toku sprawy