WspółpracaMediator

Współpracujemy z profesjonalnym stałym mediatorem w sprawach cywilnych wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze postępowania mediacyjnego. Tym samym ograniczamy stres, koszty i czas, a jesteśmy równie skuteczni. Bowiem ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sąd posiada moc prawną wyroku.

Specjalizacja:

 • cywilne
 • rodzinne
 • pracownicze
 • gospodarcze

Rodzaje mediacji:

 • Mediacja ze skierowania sądu – zostaje wszczęta w trakcie prowadzonego postępowania sądowego
 • Mediacja umowna – zostaje wszczęta na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami sporu i mediatorem, w sytuacji, kiedy strony decydują się na rozwiązanie konfliktu poza sądem.

Rzeczoznawca samochodowy

Korzystamy z merytorycznego wsparcia doświadczonego rzeczoznawcy samochodowego, prowadzącego od 1998 r. Biuro Doradztwa Technicznego. Biuro świadczy kompleksowe usługi w zakresie:

 • doradztwa technicznego
 • wydawania ocen, opinii technicznych i ekspertyz
 • ustalania wartości pojazdów oraz szkód komunikacyjnych
 • kosztorysowania napraw powypadkowych
 • rekonstrukcji kolizji i wypadków drogowych